Từ điển Đức - Anh:

buttercremetorte

Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "buttercremetorte":
Đức Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "buttercremetorte" trong anh.
 
Đến nay, 29,172,596 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 154,615 vào ngày hôm nay.
Thẻ: buttercremetorte, butter-cream cake, butter-cream cake, Từ điển Đức - Anh, Đức, Anh, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Đức
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi deutschenglischeswoerterbuch.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0395 / 0.0297 (39)
Quay lại đầu trang